Initiatie les pottendraaien

Voorlopig worden er geen verdere initiatie lessen pottendraaien gepland.

Alle gereserveerde initiatie lessen gaan wel door op de afgesproken datum.